27 годин після отримання наказу

Наказ 260 Від 07 062018 Про Затвердження Порядку Виплати Грошового Забезпечення Військовослужбовцям Збройних Сил України Та Деяким Іншим Особам Редакція Від 29092023 Право Знати! Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за державним або регіональним

Наказ 260 Від 07 062018 Про Затвердження Порядку Виплати Грошового Забезпечення Військовослужбовцям Збройних Сил України Та Деяким Іншим Особам Редакція Від 29092023 Право Знати!

Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням у закладах вищої освіти (крім вищих військових навчальних закладах, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) проводиться за результатами адресного розміщення бюджетних місць, які формуються в ЄДЕБО та відображаються в електронному кабінеті вступника. Підставою для оголошення прийому на навчання є ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності на рівні (рівнях) вищої освіти, за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання на певному рівні вищої освіти, та правила прийому, які затверджено відповідно до закону та цього Порядку (далі – Правила прийому). Грошова допомога військовослужбовцям строкової військової служби та курсантам військових навчальних закладів із числа осіб, які до зарахування до військового навчального закладу не мали військових звань, та військовослужбовців строкової військової служби, звільнених з військової служби (навчання), виплачується в розмірі 8 посадових окладів, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – 12 посадових окладів. Грошове забезпечення військовослужбовців під час перебування у розпорядженні підлягає перерахунку в разі набуття права на збільшення розмірів окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років, а також змін у нормах грошового забезпечення. Грошове забезпечення командиру військової частини виплачується з дня допуску до виконання обов’язків за новою посадою, встановленого наказом вищого командира. Виплата грошового забезпечення за тимчасове виконання обов’язків за посадами здійснюється на підставі відповідного наказу командира.

Опрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій співвиконавців та погоджений директором Юридичного департаменту Казначейства або особою, яка його заміщує, та заступником Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, проєкт акта надається відповідальним виконавцем на підпис (візування) Голові Казначейства. Іншим працівникам – безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу, заступниками Голови Казначейства відповідно до розподілу обов’язків по керівництву, заступником начальника територіального органу Казначейства відповідно до розподілу обов’язків. За рішенням Голови Казначейства, начальників територіальних органів Казначейства працівники можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки, при цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат працівника у зв’язку з його відкликанням з відпустки у встановленому законодавством порядку. Положення про самостійні структурні підрозділи головного управління Казначейства підписується керівником відповідного підрозділу, який забезпечує його розробку, погоджується заступником начальника головного управління Казначейства відповідно до розподілу обов’язків та затверджується наказом головного управління Казначейства. Заклади вищої освіти, до яких було зараховано вступників, які надали довідки закладів охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов участі у вступній кампанії, повинні протягом одного місяця з дати зарахування, але не пізніше 15 грудня, зробити запит на відповідні заклади охорони здоров’я для підтвердження спеціальних умов.

Голова приймальної комісії затверджує порядок оцінювання за результатами співбесіди, який має включати структуру підсумкового бала. При присвоєнні заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа приймальної комісії змінює статус заяви вступника на «Зареєстровано у закладі освіти». Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271.

При однакових конкурсних балах для впорядкування рейтингового списку вступників використовуються пріоритетність заяв від першої до останньої (на місця державного та регіонального замовлення), при однакових пріоритетностях – більш високі оцінки у передбачених у цьому пункті випадках, далі – результати розгляду мотиваційних листів. Рішенням приймальної комісії результати вступних випробувань у закладі вищої освіти на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в цьому закладі вищої освіти. Відомості про результати вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до запису про вступника в ЄДЕБО, відомості про результати вступних випробувань у закладі вищої освіти додатково оприлюднюються на його офіційному вебсайті. Вагові коефіцієнти (К1, К2, К3) оцінок предметів для кожної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності) у визначеній в Правилах прийому одній з комбінацій, передбачених Правилами прийому в один з цих років для відповідної спеціальності (спеціалізації, предметної спеціальності, конкурсної пропозиції) та джерела фінансування при вступі на основі повної загальної середньої освіти. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів) відповідно до цього Порядку та Правил прийому. Заяву в електронній формі, зареєстровану в ЄДЕБО, може бути скасовано технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення розпорядника ЄДЕБО не пізніше ніж за день до закінчення подання заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО.

Оклади за військовими званнями виплачуються в розмірах, визначених у додатку 14 до постанови № 704. У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим, шостим. «начальника Генерального штабу Збройних Сил України – військовослужбовцям Генерального штабу Збройних Сил України». Зберегти моє ім’я, e-mail, та адресу сайту в цьому браузері для моїх подальших коментарів.

Друга спроба виявилась більш успішною. Надлегка ракета-носій Firefly Alpha з другої спроби здійснила свій перший Новий рекорд! Аерокосмічна компанія запустила ракету через 27 годин після отримання наказу успішний політ у космос, вивівши на навколоземну орбіту сім малих супутників. Відбулось це 1 жовтня 2022 року.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *